AYURVEDIC PSYCHOLOGY

"We are what we eat. Our diet affects our behavior." -Nur Garriga

The Ayurvedic approach to healing mental distress starts with the mind-body connection and our diet. It takes into consideration our body types, as well as the combination among them, which are classified in three doshas (vata, pitta, and kapha) and represent the five material elements (ether, air, fire, water, and earth). Each dosha follows the features of its corresponding elements and has disease or behavior tendencies to match. Each of us counts on a combination of doshas, but some will be more dominant than others. 

By knowing our body type, we can improve our diet to tackle behaviors and toxic thoughts. We also use Ayurvedic breathing and yoga to change our lifestyle first and to practice regularly later on 🙂

Translation into Catalan (Català a continuació)

PSICOLOGIA AYURVÈDICA

“Som el que mengem. Ens comportem segons la nostra dieta”.  -Nur Garriga

L’enfocament ayurvèdic per curar el malestar mental comença amb la connexió ment-cos i la nostra alimentació. Cadascun de nosaltres compta amb una combinació de doshas, ​​però algunes seran més predominants que altres. Les doshas es classifiquen en tres tipus (vata, pitta i kapha) i representen els cinc elements materials (èter, aire, foc, aigua i terra). Cada una posseeix unes determinades característiques i pot tenir més o menys tendència a un o altre tipus de malaltia i/o comportament.

Quan coneixem el nostre cos-tipus, ja podem millorar la nostra dieta i tractar comportaments i pensaments no desitjats. També ensenyem la respiració ayurvèdica i postures de ioga personalitzades per a ajudar-nos a canviar el nostre estil de vida primer i per a practicar-ho regularment més endavant 🙂