VISIÓ I MISSIÓ

La nostra visió

"Crear l'espai i l'energia necessaris per tal d'oferir als nostres participants la possibilitat de sentir-se segurs amb ells mateixos com a persones i com a comunicadors".

La nostra missió

"Formar per al desenvolupament personal i el dels altres com a persones i com a professionals. Garantir una comunicació òptima, no pas la perfecció".

Per què Amazing English Center?

Perquè desitgem un món millor i volem ser-ne protagonistes, emprem tècniques de Programació Neurolingüística (NLP) i Mindfulness per tal que els infants, els adolescents i els adults respirin bé i se sentin a gust amb ells mateixos i amb l’espai que els envolta. Per tant, el coaching ens permet millorar la predisposició envers l’aprenentatge i crear l’estat anímic adequat per a internalitzar els continguts. A més a més, incentivem el treball cooperatiu i en equip, potenciem la intel·ligència col· lectiva i centrem la nostra atenció en els nostres punts forts.  

Be yourself, you are enough, you are okay!

“The psychologist, Carl Rogers, when asked to speak in public, found it a terrible experience. But before going on stage, he would remind himself:

“I am enough”. And he always was.”

Imagen relacionada